TUWE P02-JOUKKUEEN PELISÄÄNNÖT

Joukkueen toiminnassa korostuvat:

1. Asiallinen ja ystävällinen käytös kaikkia harrastus- ja kilpailutoiminnan osapuolia kohtaan.

2. Tasapuolisuus ja kaikkien huomioon ottaminen sekä harjoituksissa että pelitapahtumissa.

3. Urheilullisuus ja terve elämäntapa toiminnan tavoitteena ja ohjenuorana. Kilpailullisia tavoitteita on myös mutta ne eivät ole ensisijaisia.

VANHEMMAT:

Tuemme aktiivisesti lapsemme jalkapalloharrastusta. Kannustamme häntä käymään harjoituksissa ja peleissä ja mahdollistamme sen aikataulullisesti tutkimalla joukkueen tulevia tapahtumia Nimenhuudosta. Pidämme erityisesti huolta siitä että otteluihin ilmoittautuminen tapahtuu sovitusti riittävän ajoissa.

Otteluissa kannustamme omaa joukkuetta, mutta emme huutele pelaajille ohjeita emmekä varsinkaan moiti ketään epäonnistumisista. Pidättäydymme myös ohjeiden antamisesta tuomareille.

Emme esiinny päihtyneinä emmekä tupakoi kentän laidalla tai ylipäätään joukkueen läheisyydessä.

Huolehdimme lapsemme riittävästä levosta ja terveellisestä ravinnosta, emmekä lähetä lasta sairaana joukkueen tapahtumiin. Lähetämme lapsemme säänmukaisesti pukeutuneena ja muutenkin oikein varusteltuna joukkueen tapahtumiin.

Jokaisella vanhemmalla on oikeus ja velvollisuus puuttua asiaan, jos huomaamme kiusaamista tai muuta epäasiallista käytöstä. Kiusaamisen suhteen joukkueessamme vallitsee nollatoleranssi.

Huolehdimme siitä, että seuran jäsenmaksut ja kaikki yhdessä sovitut joukkuemaksut maksetaan ajallaan ja täysimääräisesti.

VALMENTAJAT:

Sitoudumme parhaan kykymme mukaan harjoituttamaan ja tukemaan joukkuetta kokonaisuudessaan.

Harjoituksissa huolehdimme, että kaikki osallistujat saavat yhtäläisesti huomiota ja ohjausta.

Pelitapahtumissa pidämme huolta siitä, että kaikki saavat riittävästi peliaikaa. Viitteellisenä ohjenuorana pidämme Palloliiton suosittelemaa puolen pelin periaatetta (jokainen pelitapahtumassa mukana oleva säännöllisesti harjoituksissa käyvä pelaajaa pelaa vähintään puolet otteluajasta).

Annamme palautetta sekä joukkueelle että yksittäisille pelaajille. Pelaajakehityksen kannalta on tärkeää, että pelaaja saa valmennukselta palautteen toiminnastaan sopivassa ympäristössä ja rakentavassa hengessä. Keskusteluja valmennuksen, vanhempien ja pelaajien välillä järjestetään tarvittaessa ja niistä informoidaan ajoissa.

Yhdessä joukkueenjohtajan kanssa suunnittelemme kauden harjoitus-, peli- ja turnausohjelmaa pitkälle eteenpäin ja informoimme siitä mahdollisimman ajoissa Nimenhuudossa, sähköpostitse ja tarvittaessa puhelimitse.

JOUKKUEENJOHTAJA:

Toimin toisaalta vanhempien edunvalvojana seuran suuntaan ja toisaalta informoin seurassa toimimisen edellytyksistä ja käytännöistä vanhempien ja pelaajien suuntaan. Huolehdin pelaajien seurajäsenyyteen ja P02-joukkueeseen kuulumiseen liittyvistä moninaisista asioista ja niistä informoimisesta yhdessä valmentajien kanssa.

KASSANHOITAJA:

Pidän huolta siitä että joukkueen maksuliikenne toimii sovitusti ja yhdessä joukkueen johdon kanssa siitä että budjetti riittää koko kauden tarpeisiin.